Życzenia

Wszystkim Rodzicom, Uczniom i Przyjaciołom naszej szkoły
składamy życzenia radosnych Świąt Wielkanocnych, wypełnionych nadzieją
budzącej się do życia wiosny i wiarą w sens życia.
W obecnie trudnej sytuacji życzymy, aby te Święta inne niż zawsze,
były bezpieczne dla Was i Waszych bliskich.
Dziękujemy za minione, trudne dla Wszystkich, dni wytężonej pracy.
Pracy innej niż zawsze, która nie byłaby możliwa bez Waszego zaangażowania,
ogromnego wysiłku i zrozumienia.
Wszystkim życzymy zdrowia, a także aby każdy znalazł chwilę odpoczynku
i wytchnienia. Niech ten czas będzie czasem refleksji, radości i spokoju.

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne
Zespołu Szkół we Fromborku

Stop przemocy domowej

STOP PRZEMOCY WOBEC DZIECI

Przemoc domowa w czasie izolacji

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem dość powszechnym. Może ona przybierać różne formy:

 • przemoc fizyczna – np. bicie, kopanie, szarpanie, policzkowanie, przypalanie, wyrywanie włosów,

 • przemoc psychiczna – np. obrażanie, poniżanie, ośmieszanie, zawstydzanie, brak szacunku, obwinianie,

 • przemoc seksualna – to przedmiotowe traktowanie drugiego człowieka w celu zaspakajania własnych potrzeb seksualnych,

 • przemoc ekonomiczna – np. odbieranie zarobionych pieniędzy, niszczenie sprzętów domowych, uniemożliwianie pracy zarobkowej, niedzielenie się finansami,

 • zaniedbanie – mówimy o nim w przypadku osób szczególnie zależnych – dzieci, osób chorych, niepełnosprawnych i starych. Objawami zaniedbania fizycznego mogą być np. niestosowne do pory roku ubranie, nieleczone choroby i rany, brak wizyt u lekarzy, nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich, a w przypadku dzieci np. brak szczepień. Zaniedbywanie emocjonalne może się przejawiać np. niezaspakajaniem potrzeb podopiecznych, brakiem czasu dla nich.

Ochrona przed krzywdzeniem dzieci w Polsce opiera się na trzech podstawowych aktach prawnych:

 • ustawie z 25 lutego 1964 roku Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy (KRiO)

 • ustawie z 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (KK)

 • ustawie z 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (UPPwR)

Po wejściu w życie w 2010 roku nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” w system przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostali włączeni pracownicy socjalni, pracownicy służby zdrowia, pracownicy oświaty oraz policja.

Telefony kontaktowe w sytuacji kryzysowej

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ 116 111

CENTRUM PRAW KOBIET 600 07 07 17

NIEBIESKA LINIA 800 12 00 02

POLICJA 997 lub 112

Wskazówki na trudny czas stanu epidemiologicznego

Drodzy Rodzice,

w Polsce został wprowadzony stan epidemiczny z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa. Pomóżmy lekarzom i sobie nawzajem, zostańmy w domach !!!

To trudny dla nas wszystkich czas.

A zatem:

Zrezygnujcie z ciągłego monitorowania sytuacji w mediach (telewizja, radio) przy dziecku tak, aby ograniczyć im kontakt z nadmiarem informacji, których dziecko czasem nie jest w stanie krytycznie ocenić.

Ogranicz dzieciom korzystanie z mediów społecznościowych, jeśli już z nich korzystają. Kontroluj to, z jakich stron korzystają – fałszywe informacje (tzw. fakenews) mogą uznawać za absolutną prawdę.

W rozmowach z dzieckiem bazuj na rzetelnych i sprawdzonych informacjach, z pewnych źródeł. Mów prawdę, ujawniając tylko tyle informacji, ile Twoje dziecko potrzebuje wiedzieć i rozmawiaj z dzieckiem w sposób dostosowany do jego wieku.

Twoje dziecko może przeżywać różne i trudne emocje – lęk, przerażenie, złość, smutek, żal, itp. Jest to naturalny proces adaptacji w nowej sytuacji. Daj dziecku przyzwolenie na odczuwanie różnych emocji, mówiąc „Masz prawo się złościć, że nie możesz wychodzić z domu z powodu wprowadzonych ograniczeń”.

Aktualna sytuacja związana z epidemiąspowodowała, że żyjemy pod dużą presją, towarzyszy nam poczucie niepewności, poziom stresu jest większy niż na co dzień. Reakcją na sytuację, z którą nie potrafimy sobie poradzić możebyćkryzys emocjonalny.Jeślisamodzielnie nie jesteście Państwo w stanie przezwyciężyć kryzysu emocjonalnego, możecie uzyskać specjalistyczne wsparcie psychologów  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Braniewie.

telefon:664 265 396 w godz. 8.00-12.00

784 885 143 w godz. 12.00-16.00

e-mail: pppbraniewo.edu.pl

Możecie Państwo dzwonić w sytuacjach trudnych lub kryzysowych w celu otrzymania pomocy psychologa. Specjaliści pokierują Państwa w jaki sposób można uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

W ostatnim czasie nasze życie zmienia się dynamicznie. Dzieci nie chodzą do przedszkola, bawią się i uczą pod okiem rodziców w domach. Rodzice pracują zdalnie. Te zmiany dotykają każdego z nas. Musimy nauczyć się dostosować do nowej sytuacji. Ten proces nie jest łatwy dla nas wszystkich. Obserwujemy jak nasze dzieci radzą sobie w nowej sytuacji. Na stronie internetowej naszego przedszkola są umieszczane artykuły pomocne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Są to:

 • Logopeda radzi, ćwiczenia logopedyczne w zakładkach grupowych.

 • Propozycje zabaw i gier dydaktycznych dla poszczególnych grup wiekowych w grupowych zakładkach.

 • Piosenki.

 • Propozycje wspólnych działań i aktywności w relacjach rodzic-dziecko.

Szczegółowe opisy zabaw i zajęć prowadzone są każdego dnia na grupowych fb, a także naszym przedszkolnym fp.

W razie wątpliwości, trudności, można kontaktować się z nauczycielkami przedszkola mailowo na podane adresy.

Wkrótce pojawią się nowe opracowania i wskazówki.

Życzymy Państwu i Waszym dzieciom dużo spokoju, cierpliwości a przede wszystkim zdrowia. Zostańmy w domu!

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla Rodziców

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Braniewie prowadzi pomoc psychologiczno-pedagogiczną :

Dla rodziców:

prowadzenie rozmowy z dzieckiem dotyczącej konieczności pozostania w domu i dbania o własne zdrowie swoje i innych, trudności edukacyjnych, trudności wychowawczych, trudności emocjonalnych, z uwzględnieniem radzenia sobie z lękiem wywołanym aktualną sytuacją epidemiologiczną oraz zdalnym nauczaniem wspomaganie dziecka w procesie samodzielnej nauki w domu – harmonogram dnia, planowanie pracy i motywowanie do wysiłku intelektualnego, bezpieczeństwo w sieci, wstępna diagnoza problemu: wywiady zdalne, analiza dostarczonej dokumentacji, porady, konsultacje logopedyczne.

telefon: 664 265 396 w godz. 8.00-12.00

784 885 143 w godz. 12.00-16.00

e-mail: pppbraniewo.edu.pl

Nauka zdalna

Nauka zdalna podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty

Drodzy rodzice,

w związku z sytuacją zagrożenia koronawirusem w naszym kraju, przedszkole nadal do odwołania pozostaje zamknięte. Nauczyciele będą prowadzić dla wychowanków nauczanie zdalne. Na kontach Facebook poszczególnych grup oraz stronie przedszkola w zakładkach grup  znajdziecie Państwo informacje do realizacji zadań opartych o program pracy naszego przedszkola oraz podstawę programową. Zachęcamy do włączenia się w system pracy zdalnej organizowanej przez nauczycieli przedszkola. Jeżeli ktoś z Państwa nie posiada konta na Facebooku, a chciałby się z nami podzielić efektami pracy dziecka lub skontaktować w innej sprawie, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty e-mail wychowawców grup:

Karolina Janicka – k.janicka@szkola-frombork.edu.pl

Aneta Malinowska – aneta.malinowska@szkola-frombork.edu.pl

Bożena Nocoń – b.nocon@szkola-frombork.edu.pl

Beata Sienkiewicz –  b.sienkiewicz@szkola-frombork.edu.pl

Ewa Sieniawska –  e.sieniawska@szkola-frombork.edu.pl

     Podczas pracy zdalnej wykorzystujemy:

 • obowiązujące podręczniki i materiały edukacyjne;

 • materiały i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez MEN pod adresem http://www.epodreczniki.pl,

 • materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii,

 • materiały w postaci elektronicznej, zawierające zasoby przygotowane przez różne wydawnictwa: Nowa Era, GWO, WSiP i inne, udostępnione przez nauczycieli;

 • inne materiały opracowane przez nauczycieli.

Weryfikacja wiedzy i umiejętności dzieci będzie dokonywana na podstawie wykonanych przez dzieci  prac, które rodzice mogą sfotografować i przesłać na podane adres e-mail nauczycieli – jest to dobrowolne (jeśli rodzic potrafi to przesyła zdjęcie pracy dziecka). 

Zachęcamy do systematycznego zaglądania na nasz profil na Facebooku i stronę przedszkola gdzie znajdują się materiały do nauki i zabawy dla dzieci.

Więcej o pracy w poszczególnych grupach w zakładkach górnych – Grupa I, Grupa II, Grupa III i Grupa IV