Planowane otwarcie Przedszkola

Szanowni Rodzice Przedszkolaków,
od dnia 1 czerwca planowane jest otwarcie przedszkola. Praca przedszkola będzie odbywała się na zasadach zgodnych z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men). W związku z tym w nieprzekraczalnym terminie do 25 maja 2020 r. do godziny 14.00 bardzo proszę o przekazanie deklaracji o potrzebie objęcia dziecka opieką na terenie przedszkola. Deklarację proszę przesłać na adres mailowy zsfrombork@wp.pllub wersję papierową wrzucić do skrzynki znajdującej się przed budynkiem szkoły przy ulicy Katedralnej 9. W przypadku braku możliwości wydrukowania dokumentu proszę o przesłanie wiadomości zawierającej w treści informacje zawarte w deklaracji (można skopiować).
Zgodnie z wytycznymi MEN pierwszeństwo z możliwości skorzystania z opieki uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
Po zebraniu deklaracji Burmistrz Miasta i Gminy Frombork podejmie ostateczną decyzję o terminie otwarcia przedszkola. O otwarciu przedszkola w czasie obowiązywania zmienionych warunków pracy poinformujemy osoby zainteresowane telefonicznie lub drogą mailową. Informacja o terminie otwarcia placówki zostanie również ogłoszona na stronach internetowych Zespołu Szkół we Fromborku oraz przekazana poprzez portal Facebook danej grupy.
Przed objęciem dziecka zajęciami opiekuńczymi rodzic będzie zobowiązany do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa i do podpisania stosownych oświadczeń
i deklaracji. Szczegółowe informacje ukażą się wkrótce.
W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 552437381 lub kontakt mailowy zsfrombork@wp.pl
Z poważaniem
S. Mechlińska – Dyrektor Zespołu Szkół we Fromborku